Uppsatstävling 2013


Pristagarna i Gamla Blackebergares uppsatstävling på temat ”På egna ben” presenterades vid skolavslutningen den 20 december när alla pristagare fick sina diplom av föreningens ordförande Peter Hellström.
Första pris, 3000 kronor, gick till Eje Åhs, S1b, för en väl beskriven speciell situation på egna ben: adoptivbarnets frigörelse. Anmärkningsvärt är att priset gick till en ”förstaringare”, han har möjlighet att vara med i tävlingen två år till.

 

Andra pris, 2000 kronor, tilldelades Anna Hovland, S2b, för en skildring av ett flyktingöde, väl disponerad från Afghanistan till genombrottet i Sverige.
Båda dessa var berättelser i novellens form.

 

 

Tredje pris, 1000 kronor, gick till en källkritiskt väl belagd essä med historisk tillbakablick om att bli vuxen i Sverige av Daniel Hägglund, S1b.

Anslutningen till årets tävling, den sjätte sedan starten, var ovanligt stor. Juryn, föreningens ordförande Peter Hellström, informationskonsulten Jannecke Schulman, tidigare informationschef på KTH, och journalisten Hans Wolf, frilans efter många år på DN, fick inte mindre än 60 uppsatser att läsa igenom. Alla är förstås gamla Blackebergare.

 


Hedersomnämnanden tilldelades Johanna Wallén, S2b, för tolv väl beskrivna minuter om våndan inför ett självständigt gymnasieval, Rodjin Roojani, E2b, för en beläst essä om några verkliga och fiktiva förebilder i valet av en fri vilja, Clara Lindström, S2b, för en väl avvägd essä om samspelet mellan självständighet och gemenskap, och Nathalie Ojanne, S2b, för en stark skildring av ett långvarigt och splittrat beroendeförhållande som upphört; hon var den enda som hade lämnat in ytterligare en bra uppsats vilket våra bestämmelser inte förhindrar. Dessa fyra fick 500 kronor var.


Länkar till vinnanade bidrag:Eje Åhs
Anna Hovland
Daniel Hägglund
Rodjin Roojani
Johanna Wallén
Clara Lindström
Nathalie Ojanne