Uppsatstävlingen 2014

Ett uppskattat inslag i Blackebergs gymnasiums sedvanligt medryckande och omväxlande julavslutning var utdelningen av Föreningens Gamla Blackebergares priser i vår uppsatstävling på temat ”Det ingen ser”. Inte mindre än 70 bidrag, nytt rekord, hade juryn att granska och sju av dem utmärktes av juryn.

Första pris gick till andraringaren Eje Åhs, för andra året i rad! Förra året skrev han en fri och fräsch novell, i år ”en synnerligen beläst och välformulerad orientering om  sambandet mellan två världar, filosofins och vetenskapens”. Den var så lärd, ansåg prisutdelaren föreningens ordförande Peter Hellström, att juryn hade fått googla för att kolla att han visste vad han talade om. ”Och det gjorde han”, var Peters omdöme.

Lukas Björklund fick andra pris i sin sjukfrånvaro för ”en analys av sorg vars hela djup inte syns för omgivningen”. Tredje pris gick till Matilda Nordin för ”en filosofiskt väl förankrad essä om existens och synlighet i stort och smått”.
Fyra hedersomnämnanden utdelades utan inbördes ordning: till Stran Aldur för ”en levande och dramatisk berättelse om ett krigs obegriplighet”, till Anna Hovland - andrapristagare förra året – för ”en välskriven och till temat fyndigt anknuten novell om dold transtillvaro”, till Johan Lindbergför ”ett aktuellt och intressant inlägg om verklighetsflykt på sociala medier” samt till Clara Lindström, hedersomnämnd även förra året, för en skildring av den osynliga dyslexin med klar, välfunnen och välutvecklad anknytning till temat.

Juryn, Peter Hellström, Jannecke Schulman och Hans Wolf, kunde konstatera att det var ett ökande manligt inslag i den tidigare kvinnodominerade pristagarbilden. Temat lockade fler faktaessäer, inte minst på filosofisk grund, än förra årets ”På egna ben” där den fria fiktionen dominerade.

Första pris var 4000 kronor, andra 2000, tredje 1000, och hederspriserna 500 kronor var.
 

Prismotiveringar och länkar till uppsatser

1:a pris 3.000 kronor.
Eje Åhs
För en synnerligen beläst och välformulerad orientering om sambandet mellan två världar: filosofins och vetenskapens.

2:a pris 2.000 kronor.
Lukas Björklund
För en inkännande analys av en sorg vars hela djup inte syns för omgivningen.

3:e pris 1.000 kronor
Matilda Nordin
För en filosofiskt väl förankrad essä om existens och synlighet i stort och smått.

Hedersomnämnanden
Stran Aldur
För en levande och dramatisk berättelse om ett krigs obegriplighet.
Anna Hovland
För en välskriven och till temat fyndigt anknuten novell om dold transtillvaro.
Johan Lindberg
För ett aktuellt och intressant inlägg om verklighetsflykt på sociala medier.
Clara Lindström
För en skildring om den osynliga dyslexin med klar, välfunnen och väl utvecklad anknytning till temat.