Uppsatstävling 2009

Frida Tjernberg 2009 stipendiat

Motiveringen var: ”För ett närliggande och samtidigt ovanligt grepp på ämnet med en realistisk, spännande och koncentrerad gestaltning av det”.
Vid en livlig, rolig, välordnad och innehållsrik julavslutning i Blackebergs gymnasium den snörika fredagen den 18 december tilldelades Frida Tjernberg i NV3c Föreningen Gamla Blackebergares julstipendium 2009. Diplom med åtföljande 3000 kronor fick hon av föreningens ordförande Peter Hellström.
Juryn bestod av ordförande Peter Hellström, Jannecke Schulman, informationschef på KTH Kista, och Hans Wolf, i många år kritiker och journalist på DN.

Många goda bidrag
Det givna fria ämnet, ”Innanför – Utanför”, hade lockat 21 bidragsgivare som tolkat det på mycket olika sätt. De flesta hade som Frida skildrat det novellistiskt men fyra bidrag, däribland ett par av de mest förtjänstfulla, var närmast essäer. Många av de skildrade gestalterna kände sig utanför skolan eller samhället i allmänhet, utanför kärleken eller kamratskapen. Påfallande många hade ett djupt tragiskt slut. Att det finns en tredje värld utanför vår uppmärksammades också. Frida hade skrivit en påfallande realistisk novell om en kvinna som stod inför frigivning efter flera år i fängelse.

Hedersomnämnanden
Juryn vill uppmärksamma de många goda bidragen genom två hedersomnämnanden.
Sofia Nyberg: Ett fönster speglar insidan
Fredrik Birkeland: Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva *
* Motto efter Ann Heberleins bok

Vinnarintervju
Läs en intervju med vinnaren Frida Tjernberg.

Läs novellerna
Frida Tjernberg
Sofia Nyberg