Fritt ord till varje pris?

Bland 52 uppsatser hade Gamla Blackebergares jury valt ut sju bidrag i årets uppsatstävling. Föreningens nye ordförande Anders Luthbom delade ut priserna till mycken acklamation och stort jubel bland alla eleverna vid skolavslutningen den 21 december. Alla pristagarna var på plats.

Utdelningen inramades av musik och tal och en superb show på temat Evert Taube och julen med den scen- och sångbegåvade ekonomiläraren Petter Jenner.

Från vänster: Hanna Pettersson, David Demir, Ella Kettunen och Lisa Nytell, Erik Orrje, Benjamin Tjäder och Selma Rezagic.  

Du kan läsa uppsatserna genom att klicka på länken "Läs bidrag" nedan. Uppsatserna har formatet PDF.


Första pris 3.000 kr
Benjamin Tjäder
För en aktuell, beläst och genomtänkt essä om fakta och sanning i gamla och i nya tider.
Läs hans bidrag

Andra pris 2.000 kr
Erik Orrje
För en engagerad plädering för yttrandefrihet, som rättighet och som idébas.
Läs hans bidrag

Tredje pris 1.000 kr
Selma Rezagic
För en originell genomgång av olika tänkbara drivkrafter för det fria ordet.
Läs hennes bidrag



Hederspriser (utan inbördes ordning) 500 kr vardera

David Demir
För en behövlig återblick på en mörk tid när yttrandefrihet kunde ha högsta tänkbara pris.
Läs hans bidrag

Ella Kettunen
För en välskriven berättelse om hur kampen för bättre livsvillkor bekämpas av makthavarna.
Läs hennes bidrag

Hanna Petersson
För en aktuell och väl utformad analys om gräns och villkor för yttrandefrihet och tolerans.
Läs hennes bidrag

Lisa Nytell
För en kritisk granskning av gränsen mellan lögn och sanning, rätt och fel.
Läs hennes bidrag