När allt förändras


Gamla Blackebergares jury har valt ut tre bidrag i årets uppsatstävling.

I juryn:
Peter Hellström, tidigare ordförande i Gamla Blackebergare
Jannecke Schulman, tidigare informatör Riksradion, SIS och KTH.
Hans Wolf, tidigare journalist DN

Edvin, Dilé och My flankerad av ordförande Anders Luthbom


Läs de belönade uppsatserna
i .pdf-format (klicka på namnen)

Första pris Dilé Aldur 3000 kr
Andra pris  Edvin Erntell 2000 kr
Tredje pris
My Kvarnholt 1000 kr