Möte med det oväntade


Gamla Blackebergares jury har valt ut två bidrag i årets uppsatstävling.

I juryn:
Peter Hellström, tidigare ordförande i Gamla Blackebergare
Jannecke Schulman, tidigare informatör Riksradion, SIS och KTH.
Hans Wolf, tidigare journalist DN

Första pris 3.000 kr gick till Alexandra Hell Ringh för en väl samlad skildring inte bara av ett oväntat möte på tåg utan också av mötets minst lika oväntade konsekvenser.

Andra pris 1.000 kr tilldelades Dilé Aldur för en välfunnen berättelse där en mödosam resa leder till en resa i ett helt nytt och okänt samhälle.Läs de belönade uppsatserna
i .pdf-format (klicka på namnen)

Första pris Alexandra Hell Ringh
Andra pris Dilé Aldur