Det möjligast konst


Bland 37 uppsatser valde Gamla Blackebergares jury valt ut sex bidrag i årets uppsatstävling.

Från vänster till höger Sofia Andersson,
Jakob Wågnert, Rasmus Åsberg, Alexandra Ringh,
Hilma Bergius och Rebecca Högberg

 

I juryn:
Peter Hellström, tidigare ordförande i Gamla Blackebergare
Jannecke Schulman, tidigare informatör Riksradion, SIS och KTH.
Hans Wolf, tidigare journalist DN

Första pris 3.000 kr gick till Rasmus Åsberg för en fin framställning av det möjligas konst från fattig-Sverige till folkhemmet.

Andra pris 2.000 kr tilldelades Alexandra Ringh. Vår tids ödesfråga – miljön – väl sammanfattad när det möjliga blir ett måste.

Delat tredje pris 1.000 vardera till Hilma Bergius för en välskriven berättelse om flykt från mörker till ljus när havet öppnar sig och Rebecka Högberg för en god bild av en välkänd flickas kamp – som kan verka omöjlig men inte borde vara det.


Hederspris 500 kr vardera

Sofia Andersson för en fascinerande exposé om det som ter sig helt omöjligt idag men kanske inte i framtiden.
Jakob Wågnert för en välformulerad essä där skribenten identifierat ursprunget till tesen om det möjligas konst och knutit det till dagens verklighet.


Samtliga i SA18A

Läs alla belönade uppsatser
i .pdf-format (klicka på namnen)

Första pris Rasmus Åsberg
Andra pris Alexandra Ringh
Tredje pris Hilma Bergius   Rebecka Högberg

Hederspriser
Sofia Andersson
Jacob Wågnert