Uppsatstävling 2011

Skrivtalanger får priser - 2011


Vad kan man göra av ett tema som ”Ett förflutet som förföljer”? Föreningen Gamla Blackebergare bad eleverna vid Blackebergs gymnasium att brottas med ämnet. Fyra av dem, glada och överraskade, belönades med föreningens stipendier utdelade av vice ordförande och f d rektor Bengt Palmlöf vid skolans både högtidliga och inspirerade julavslutning den 22 december.

Vinnare
Det utfästa stipendiet på 3.000 kronor gick till Olivia Lindqvist, Sp3g, med motiveringen ”en väl sluförd berättelse över generationsgränser på temat carpe diem och en för en ung skribent imponerande insikt i de äldres visdom att livet är blott till låns”.

Uppsatsen Om han bara visste

 


Hedersomnämnande
På grund av den goda uppslutningen och den jämna kvaliteten beslöt föreningen att också göra tre hedersomnämnanden med en belöning på 500 kronor var. De gavs till:
 

Malin Carlström, Nv2d, för ”en väl disponerad novell där en oväntad händelse leder till allt fler dimensioner i en uppgörelse med det förflutna och med en förlorad modersgestalt”.
 

 

 


Malin Christensen, Sp3b, för ”en mångfacetterad bild av ett dubbelbottnat förflutet, präglat av en komplicerad fadersgestalt i dramatisk kontrast mot en ljus omgivning”.
 

 

 


Jessica Sellin, Nv3a, för ”en skildring där en målande naturlyrik vidgar sig till en berättelse för det eviga trädet om ungdomens många valmöjligheter och vägskäl”.

 

 

 


Men de inkomna bidragen handlade förvisso inte bara om generationsmöten; där fanns också bland annat Dantes inferno i modern belysning, en välfunnen deckarnovell, brottets skuggor från det förflutna och ett land, Ukraina, som måste göra upp med sin historia. Flickorna var i stor majoritet bland skribenterna och de flesta hade valt novellformen.

Detta om elevernas talanger. Den stilfulla avslutningen visade vilka tillgångar det finns bland skolans ledare och lärare på helt andra områden än dem de anställts för, inte minst musikaliska.


Text & foto Hans Wolf