Uppsatstävling 2010

2010 års julstipendiat - Kasri Aldur


Under stora ovationer fick Kasri Aldur i NV2d ta emot föreningen Gamla Blackebergares julstipendium när Blackebergs gymnasium den 21 december satte punkt för höstterminen 2010. Han vann föreningens uppsatstävling på temat ”Världen i Sverige, Sverige i världen” och harangerades och belönades med 3.000 kronor av ordföranden Peter Hellström under en avslutning som även i övrigt kan kallas inspirerad.
 


Motiveringen löd: ”För en starkt gripande och ovanlig omplantering av internationella erfarenheter i svensk miljö och även i Blackebergs gymnasium”. Kasri Aldur har själv kallat uppsatsen ”Det eviga kretsloppet”.

Läs uppsatserna
Vinnare
Det eviga kretsloppet - av Kasri Aldur

Hedersomnämnande
Världen i Sverige, Sverige i Världen - av Cornelia Stenholm. Motivering: för en mycket välskriven julberättelse om vad vi kan ge ”tredje världen” och framför allt vad den kan ge oss.

I juryn
Peter Hellström, ordförande Gamla Blackebergare
Jannecke Schulman, informatör - bla KTH, SIS och Riksradion
Hans Wolf, journalist - bl a DN