Kompromiss - möjligheter och gränser


Bland 9 uppsatser valde Gamla Blackebergares jury valt ut två bidrag i årets uppsatstävling.

Sofia Andersson och Lovisa Malm får priser i Gamla Blackebergares uppsatstävling av vår ordförande Anders Luthbom

I juryn:
Peter Hellström, tidigare ordförande i Gamla Blackebergare
Jannecke Schulman, tidigare informatör Riksradion, SIS och KTH.
Hans Wolf, tidigare journalist DN

Första pris 3.500 kr gick till Lovisa Malm för en välskriven, logisk och initierad skildring av kompromissens styrka och svaghet i vår tids ödesfråga, klimatet.

Andra pris 1.500 kr tilldelades Sofia Andersson för en fyndig dialog med sin egen dagbok om att nå insikt genom att kompromissa med sig själv.



Läs de belönade uppsatserna
i .pdf-format (klicka på namnen)

Första pris Lovisa Malm
Andra pris Sofia Andersson