PM SKOLFILMERNA FRÅN BLACKEBERGS GYMNASIUM 1955-1956

Undertecknad Hans Wolf hade genom min mor tillgång till en dubbel-8 smalfilmskamera Kodak Brownie, i en version inköpt 1941 med objektivet Ektar f:1,9 vars ljusstyrka skulle kunna vara tillräcklig för inomhustagningar med den ljuskänsliga men lätt korniga filmen Kodak Super XX (c:a 400 ISO med dagens mått).

Den fotointresserade klasskamraten i LII Per Sköld hade en god vän som arbetade i fotobranschen och kunde ge oss viss rabatt på film. Projektet finansierades genom insamling i klassen. Vi började planera en film som med tio minuters speltid skulle sammanfatta en skoldag.

Den spelades in vårterminen 1955 i och kring den nya gymnasiebyggnaden vid Wergelandsgatan. Första läraren i bild är Alf Rosfelt som alltid cyklade till skolan från Vällingby och inte försummade körriktningstecknet vid infarten till skolan. Morgonbön följer (klassen filmades då vid ljushallens räcke på första våningen alldeles utanför klassrummet).
Efter Rosfelt följer engelskläraren Hjördis Boman som ofta brukade ställa frågor genom att i snabb följd räkna upp elevernas namn. Klippningen är ett försök att skildra förhörstekniken. Den som först hinner in med rätt svar på det engelska ordet för ”förhandla” är Åke Lindgren, sedermera känd för huvudrollen i skolans framgångsrika uppsättning av J M Synges pjäs ”Hjälten på den gröna ön”. Alla lärare utom Bengt Ek hade medgivit filmning under lektionstid.

Gymnastik fick ofta formen av basket eller volleyboll i ljushallen, i vanliga vardagskläder!
Kristendoms- och historieläraren Gösta Klatt avbildas med sitt karakteristiska fotarbete i katedern och vid diskussion om resultatet på en lappskrivning.

Frukostrast med diverse aktiviteter, bland annat Willi Nilssons gitarrspel, följer. Så förklarar fysikläraren Torsten Vadfors ett problem för Bengt Sandström. Biologilektionerna ägde rum för den begåvade – även sångligt, han hade en mäktig bas – exilesten Valdek Jürisoo högst upp vid spiraltrappans krön.

Latin- och franskläraren Gustaf Holmér, LII:s nya klassföreståndare, berättar om Paris stadsplan och Per Sköld håller som vanligt reda på vad klockan är när dagens sista utringning fallerar…

Filmen visades första gången vid LII:s klassfest den 2 juni 1955 i närvaro av bland andra rektor David Thörnblom, Holmér och Gunnar Ander som skulle tillträda som klassens historielärare till hösten. De positiva reaktionerna (”Vittnar om påtagliga anlag”, tyckte David Thörnblom, Gunnar Ander sa: ”Jag måste få se Klatts fötter en gång till!”) inspirerade till ännu en film ett år senare.
Den byggdes upp kring ett möte mellan Ulla Åberg i vad som nu blivit ring LIII och den nyssnämnde förlupne f d klasskamraten Willi Nilsson, som bestämt sig för att bli teolog och följaktligen behövde grekiskan på Norra Latin. Mötet förlades till Råcksta tunnelbanestation för att filmningen skulle bli ostörd. Det fanns en del för Ulla att berätta om, två nya lärare som hade kommit till klassen: Gunnar Ander (särskilt välkommen) och kristendomsläraren Lars-Olof Hirsch. Rosfelt och Holmér dyker upp igen, den sistnämnde i samband med fransk konversationsövning. I övrigt är filmen lite mer rapsodisk än den första med utflykter till Kvarnviken, Sportpalatset med dess numera sedan länge nedlagda bassängmiljö, Blackebergs sjukhus vars gymnastiksal nu upplåtits till skolan och till Uppsala under ledning av Gunnar Ander.
Så skiljs Ulla och Willi åt och Ulla tar ett avgående T-banetåg mot stan.
Premiär på klassfest den 30/5 1956.

Hans Wolf

Se filmerna här: (2 delar)

https://www.youtube.com/watch?v=tZzE2W38oY0

https://www.youtube.com/watch?v=AkL8oqwpaaQ