I dessa tider...

Coronaepidemin har drabbat världen med oanad kraft. Den har tvingat fram dramatiska omställningar, inte bara privat utan i hela samhället, på arbetsplatser, i skolorna och inom vården.
Blackebergs Gymnasium är nu tömt på elever och undervisningen sker på distans. Många frågor är ännu öppna. Det kommer inte att bli någon skolavslutning i vanlig mening i år, men hur avslutningen skall gå till vet man ännu inte.
Krisen påverkar också vår förening och begränsar våra möjligheter att träffas. Årsmötet är flyttat till en senare ännu inte bestämd tidpunkt, likaså studiebesöket på Judiska museet. Tisdagsluncherna är inställda och vi har nu också beslutat att ställa in den planerade majvandringen i Norra Djurgårdsstaden. Frågan om vi kommer att kunna genomföra årets golfturnering är ännu öppen.
Vår förhoppning är att det värsta skall vara över till hösten och att vi då på ett säkert sätt kan återuppta verksamheten, men fram till dess är det mesta satt på ”paus”. Vi återkommer med nyheter så fort tillfälle ges via epost, på webbplatsen och i höstens Medlemsblad.